Партньори

Български клъстер за дигитални решения и иновации в здравеопазването:

Български клъстер за дигитални решения и иновации в здравеопазването е сдружение с нестопанска цел, създадено през ноември месец, 2018 година. Основна цел и задача на Клъстера е изграждане на устойчива дигитална здравна екосистема и установяване на ефективна здравна среда за пациентите, медицинските специалисти, обществото и институциите, чрез активна колаборация между всички заинтересовани страни в сектора, насърчаване развитието на дигитални решения и иновации в сектора, участие в разработването на политики за управление и конкурентоспособност в областта на дигиталното здравеопазване, изграждането на капацитет за устойчива и ефективна здравна система и съдействие за разработване на законодателни промени в сферата на дигиталното здравеопазване.

https://dhicluster.bg/

arttracer-logo

Арт Трейсър

работи в областта на графичния и web дизайн, програмирането, видео обработката и издаването на печатни произведения. Фирмата оперира на територията на гр. Варна и региона от 2002 г. Участвала е в създаването и поддържането на над 40 уеб сайта
и създаването на мултимедия за редица фирми.

Киров Капитал Консулт

е компания за събитиен мениджмънт с фокус върху организирането на национални и международни конгреси и конференции, предимно в сферата на медицината и свързаните с нея индустрии. От създаването си преди 12 години агенцията залага на силен и отдаден екип, професионализъм, почтеност, гъвкава и оптимизирана фирмена структура, съзидателност и индивидуален подход към всеки проект.

https://kirovconsult.com/

Биг Дриймс Груп

се състои от множество експерти и още по-голямо разнообразие от партньорски организации, Big Dreams Group може лесно да разреши всяко предизвикателство, пред което е изправен бизнесът, било то чрез консултации или практическо изпълнение. Още от създаването на Big Dreams Group целта й е една и съща. Хората мечтаят – това е факт. Но тези мечти често си остават само това – мечти. Ние обичаме да мислим за себе си като за новите оформители на реалността.

https://bigdreams.group/

ДАБА

е много интересна малка и бутикова компания, която изгражда впечатляващ мост между света на художественото изкуството и света на медицината. Изделията, които ДАБА създава, помагат на всеки от нас да надгради своя собствен свят, включително да надгради контактите си с най-важните хора.

https://www.daba.bg/