Фондация

МОРЕ – ДАРЗАЛАС

Ние осъществяваме и въвеждаме неправителствени онкологични проекти, предназначени за сфери с най-чувствителна дисфункция на официалните държавни институции. Безвъзмездно предоставяме експертни продукции за политически решения в областта на националната клинична онкология.


Направления

Национална конференция Море

Годишната национална конференция МОРЕ е отворена партньорска инициатива на Съвместна онкологична национална мрежа (СОНМ), Фондация МОРЕ-Дарзалас и СБАЛОЗ Д-р Марко Марков – Варна, под егидата на Община – Варна. Ежегодно учредява национални мултидисциплинарни експертни бордове и изработва консенсусни становища за поведение при различни малигнитети. Представя ги на конферентни сесии и ги публикува във вид на клинични ръководства, основани на доказателства.

Продължаващо медицинско обучение

Продължаващото медицинско обучение по онкология е дългосрочна програма на фондация МОРЕ-Дарзалас ежегодно публикувайки учебни книги, посветени на малигнените (онкологични) заболявания провеждайки постоянни обучителни семинари.

E-Guidelines

е-Guidelines e иновативнадигитална платформа за интерактивно и динамично актуализиране в реално време на националните мултидисциплинарни онкологични клинични ръководства, основани на доказателства.

Дигитални реконструкции

Е холистична мисия на Фондация МОРЕ-Дарзалас за партньорство и
ускорено интегриране, чрез изследователски подход, на здравно-
технологични решения за онкологичните грижи.


Партньори